Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

26.7.2021        |        310 

Dobrý den, je možnost na II. stupni ZŠ mít dotaci IT např. 0 1 1 2 s tím, že část učiva IT v šestém ročníku je integrována do jiného předmětu (proto nemají žádnou hodinu IT)?

Dle rámcového učebního plánu v RVP ZV je hodinová dotace pro vzdělávací oblast Informatika 4 hodiny, což souhlasí s vaším návrhem hodinové dotace. V poznámkách ke vzdělávacím oblastem je uvedeno, že “ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika Informační a komunikační technologie je realizován minimálně ve čtvrtém a pátém ročníku a ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání.“ Pokud […]

19.7.2021        |        277 

Chtěla jsem se zeptat, proč chybí v novém RVP v Informatice výstup I-9-2-04? Je tam I-9-2-03 a pak pokračuje I-9-2-05. Bude se RVP ještě měnit, nebo to nemám řešit?

Opravdu jde o chybu v číslování. Dva výstupy byly upraveny do jednoho, ale již nedošlo k přečíslování. RVP se momentálně měnit nebude.

29.6.2021        |        532 

Řešíme úpravu ŠVP ve spojitosti s úpravou RVP pro integrované žáky (PAS, LMP), jedná se nám o očekávané doporučené minimální výstupy. Existují někde odkazy(přesné formulace), které do ŠVP můžeme zakomponovat?

Pokud se dotaz týká úpravy školního vzdělávacího programu (ŠVP) související se změnou Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávací obor Informatika, lze metodickou podporu při výuce nové Informatiky u žáků s mentálním postižením nalézt na webových stránkách https://revize.edu.cz/spolecne-vzdelavani/nova-informatika. Zde je možné pracovat s rozpracováním minimální doporučené úrovně (MDÚ) do jednotlivých ročníků. Tyto osnovy jsou pro školy připraveny […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798