Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

30.3.2023        |        11 

Je potřeba nainstalovat nějaký program před začátkem webinářů? Děkuji

Dobrý den,       záleží o jaký webinář/ v jakém projektu se jedná. Většina webinářů NPI se koná na platformě Zoom nebo Teams. Většina z nich nevyžaduje stažení aplikace, lze  webinář sledovat přes webové rozhraní. O konkrétních technických záležitostech by vás měl garant webináře informovat min. 1 den předem.

23.3.2023        |        140 

Dobrý den, vystudovala jsem VŠ nepedagogického zaměření, dodělala jsem si DPS – učitelství odborných předmětů na SŠ, ovšem ráda bych v budoucnu učila na základní nebo střední škole všeobecně-vzdělávací předměty. Můj dotaz tedy zní, jak si dodělat kvalifikaci, aby byla vyhovující pro tuto oblast? Děkuji.

Na Vámi níže vznesený dotaz uvádíme, že jste získala kvalifikaci učitelky 2. stupně ZŠ na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících a o zm. někt. zák., ve znění pozd. předp., tím, že jste absolvovala magisterské vzdělání „studiem v akreditovaném magisterském stud. programu studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného […]

23.3.2023        |        28 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na praxi. Prosím o odbornou radu pro 63-41-M02_Obchodni_akademie. V RVP je uvedeno: \“Do ŠVP musí být zařazena odborná praxe v minimálním rozsahu 4 týdny za celou dobu vzdělávání. Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy. Odborná praxe může být prováděna částečně nebo i plně formou učební praxe.\“ Mám dotaz, zda je možno mít za celou dobu vzdělávání praxi v rozsahu jen 2 týdny a zbytek nahradit (2 hodiny/týden ve 3.ročníku) předmětem fiktivní firma? Může být předmět fiktivní firma považován za učební praxi? 

Ano, předmět fiktivní firma integruje učivo z více obsahových okruhů a jednoznačně splňuje definici učební praxe.

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798