Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

22.9.2021        |        151 

V rámci revizí ŠVP bychom chtěli udělat i další změny v rámci učebního plánu. Pro oblast Svět práce je dotace 3 hod. pro 2. stupeň. Jak je to ale s povinným oborem Svět práce? Může být nyní odučen celý v rámci jednoho (devátého) ročníku nebo stále platí, že jí musí být věnována 3 pololetí (tedy jeden a půl ročníku)? 

1) Úpravy RVP ZV v posledních letech se nedotýkaly oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ, časová dotace ani očekávané výstupy nebyly změněny, není tedy důvod snižovat rozsah hodin, který věnují školy tematickému okruhu Svět práce. 2) RVP nestanovuje pro tematický okruh Svět práce 3 pololetí ani neudává časový rozsah povinného okruhu Svět […]

20.9.2021        |        11 

Musí být v charakteristice předmětu uvedeny metody a formy práce? Musí být v každém předmětu naplňovány všechny kompetence?

V charekteristice vyučovacího předmětu nemusí být uvedeny metody a formy práce. Co uvedeno být musí, jsou společné výchovné a vzdělávací strategie, kterými škola (vyučující daného předmětu) budou naplňovat klíčové kompetence. Nemusí být v každém vyučovacím předěmtu naplňovány všechny klíčové kompetence, ale ty, pro jejichž rozvoj má daný předmět skutečně potenciál.   

16.9.2021        |        214 

Dobrý den, výuku dle nového RVP máme v úmyslu zahájit ve všech ročnících zároveň, a sice od 1.9. 2023 na 1. stupni a od 1.9.2024 na druhém stupni, případně na druhém stupni současně se stupněm prvním. Zajímalo by mě, jak to bude s obsahem hodin informatiky, které budou současně v několika nových ročnících a nebudou navazovat na předchozí. Např. začne současně 4. a 5. ročník nebo ročníky 2. stupně. ( V současné době máme Inf v 5. a 6. ročníku.) V ročnících, které budou mít Inf nově, tato nemusí navazovat na předchozí? Nebo se má nějak modifikovat? Děkuji.

Veškeré nesrovnalosti ohledně návazností je potřeba vyřešit v dodatku. Například budete mít v šestém ročníku programování a v sedmém budete pokračovat. Začínat s novým ŠVP budete až v sedmém. V dodatku tak zapíšete, že v určitém ročníku se bude probírat ve zkrácené (či nahuštěné verzi) učivo z šestého ročníku, protože by jinak žákům chyběla návaznost. […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798