Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

16.9.2022        |        338 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kolik je v běžné třídě povolený maximální počet dětí s PO2, resp. s PO3. Ve třídě je asistentka pedagoga (NFN na dítě s PO3). Dítě s PO3 je 1, celkový počet dětí je 22. Kolik je maximální doporučený (povolený) počet dětí s PO2 v dané třídě? Děkuji

Dle § 17 odst. 1 vyhlášky č.27/2016 Sb.o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se může ve třídě, oddělení nebo studijní skupině vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálně vzdělávacích potřeb žáků. Vyhláška č. […]

14.9.2022        |        123 

Vážení, dovoluji se na obrátit na Vás s dotazem, zda musí střední škola ohlásit (registrovat) na MŠMT (a případně v jaké sekci) zařazení nového studijního programu (RVP) nebo zda stačí tuto informaci pouze uvést při tvorbě ŠVP. Škola například vyučuje v programu 65-41-L/01 Gastronomie a chtěla by zavést nový příbuzný program v nástavbovém studiu. Jaké musí splnit zákonné ohlašovací požadavky pro MŠMT pro zavedení nového studijního programu?

To, jaké obory vzdělání bude každá škola nabízet a vzdělávat dle nich je podchyceno v Rejstříku škol a školských zařízení.  O zapsání každého dalšího oboru vzdělání se musí žádat a žádost se nejdříve posílá (do konce září pro školní rok následující) odboru školství příslušného krajského úřadu. K této žádosti vydá KÚ stanovisko, které musí být […]

22.7.2022        |        1442 

Chtěla jsem se zeptat, na předmět Výchova ke zdraví – zda je nutné mít ho jako povinný předmět nebo ho lze plnit v jiných předmětech? A pokud ano, jak dostanu RVP ZV výstupy do daného předmětu v programu INSPIS. 

Povinné jsou při tvorbě ŠVP minimální časové dotace uváděné pro dané vzdělávací obory v rámcovém učebním plánu RVP ZV a očekávané výstupy vymezené ve vzdělávacích oborech. O tom, jaký vyučovací předmět bude zařazen do učebního plánu ŠVP, rozhoduje škola. Z výše uvedeného vyplývá: – nemusí být vytvořen samostatný vyučovací předmět Výchova ke zdraví (či jinak […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798