Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

10.11.2021        |        450 

V novém RVP vzhledem ke změně v oblasti ICT – Informatika je změna v časové dotaci ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět z 12 na 11 hodin. Mohu ubrat jednu hodinu prvouky ve 2.třídě nebo jsem povinna dodržet i období – tedy když přidávám hodinu Informatice ve 4. ročníku, musím tedy ubrat hodinu ve vlastivědě či přírodovědě, které spadají do 2. období jako informatika?

Hodinu prvouky, která spadá do časové dotace pro vzdělávací oblast a jeho svět, ve 2. ročníku ubrat můžete, pokud dodržíte podmínku pro tvorbu ŠVP podle kapitoly 7.2 RVP ZV (Poznámky ke vzdělávacím oblastem). A to, že vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět musí být realizován ve všech ročnících 1. stupně (časová dotace pro […]

5.11.2021        |        214 

Musí být v novém ŠVP (nová informatika) číselné kódy očekávaných výstupů?

Obecně vzato má škola v ŠVP povinnost distribuovat, případně rozpracovat očekávané výstupy z RVP ZV do předmětů a ročníků. Podstatné je, aby byly rozpracovány všechny očekávané výstupy konkrétního vzdělávacího oboru. Kódy očekávaných výstupů jsou nástrojem, který pomáhá při práci s RVP ZV udržet si přehled o jejich distribuci případně rozpracování do předmětů a ročníků. Proto se objevují například […]

26.10.2021        |        358 

Je potřeba upravit ŠVP pro přípravnou třídu v souvislosti s opatřením ministra ze srpna 2021? Myslím tím jazykové vzdělávání dětí cizinců. 

Nový systém podpory dětí/ žáků cizinců (jazyková příprava v pověřené škole) platný od 1.9.2021 se nevztahuje na přípravné třídy. ŠVP není třeba měnit. 

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798