Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Vám přijde emailem přesná odpověď na Váš dotaz a na web Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

11.5.2021        |        17 

prosím o zodpovězení dotazu, ohledně individuálního tedy domácího vzdělávání. Může o tento typ vzdělávání žádat rodič, který má vysokoškolské vzdělání s titulem MUDr., ale nemá Maturitní vysvědčení ani Státní závěrečné zkoušky z Českého jazyka?

O tuto formu vzdělávání může požádat kterýkoli rodič, tedy i ten, který má základní vzdělání. Otázkou ale je, kdo bude vzdělavatelem, což vždy nemusí být právě rodič (vzdělavatele s příslušným vzděláním si může rodič najmout, i když sám toto vzdělání nemá). Vzdělavatelem podle § 41 školského zákona může být kterýkoli absolvent vysoké školy s vysokoškolským […]

11.5.2021        |        2 

Mám dotaz – musí dodatek k ŠVP projednat školská rada, příp. i schválit? Nebo jen rozhoduje ředitel školy?

Dodatek je jednou z forem, kterou se upravuje ŠVP (lze také vydat novou verzi), ale podstatné je, že se jedná o změnu ŠVP, tedy dokumentu, který vydává ředitel školy, a ke kterému se vyjadřuje školská rada. Odpovědí na položenou otázku je tedy sdělení, že k dodatku, kterým se upravuje ŠVP by se měla vyjádřit školská […]

7.5.2021        |        147 

<p>Je někde stanoveno, kolik hodin volitelných předmětů musí škola do učebního plánu zařadit?</p>

<p>Počet volitelných hodin v současném RVP ZV není stanoven.</p>

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798