Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

9.10.2023        |        5707 

Dobrý den, v rámci revize ŠVP bychom rádi začlenili do rozvrhu 1x týdně třídnickou hodinu pro 6. – 9. ročníky ZŠ. Je prosím možné mít takto třídnickou hodinu uvedenou v ŠVP a následně tedy v rozvrhu jako předmět? Do jaké vzdělávací oblasti pak třídnická hodina spadá? 

Využití disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je podle RVP ZV v kompetenci ředitele školy, ale současně její využití musí směřovat k realizaci konkrétních vzdělávacích obsahů (povinné předměty, volitelné předměty, průřezová témata, plavání, předměty SVP, čeština pro žáky s jiným mateřským jazykem). Pokud byste chtěli zahrnout třídnické hodiny do učebního plánu, je třeba jít […]

5.10.2023        |        314 

Dobrý den, převzala jsem inventář kabinetu cizích jazyků a po inventuře jsem zjistila u většiny pomůcek nevyhovující stav (zastarání, poškození). Pokud pomůcky při práci potřebuji (CD, učebnice, atlas, desinfekční prostředky, fixy na tabuli), financuji je ze svého. Která instituce může pomoci s obnovou pomůcek? Děkuji předem.

Dobrý den ,      obraťte se na ředitele školy. Ten rozhodne, co se z ONIV koupí. A ten se také případně může obrátit na svého zřizovatele.    

5.10.2023        |        295 

Dobrý den, studuji dopravní školu konkrétně Provoz a ekonomika dopravy – dopravní služby v cestovním ruchu (4.ročník), a chtěl bych si po maturitě udělat výuční list (automechanik) popřípadě druhou maturitu (autotronik). Jak bych měl postupovat, a co toto rozhodnutí obnáší? Uznání všeobecných předmětů? Jen odborné předměty a praxe? Byl bych velice rád za objasnění mé situace. Předem děkuji za odpověď.

Nejjednodušším řešením Vaší situace je zvolit si střední školu, která daný obor vzdělání nabízí a dohodnout se s ředitelem školy na dalším postupu v případě Vašeho studia. Charakter oborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, případně 39-41-L/01 Autotronik je od Vámi vystudovaného oboru v celku odlišný. Do školy proto budete muset pravděp. docházet na odborné předměty […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798