Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Vám přijde emailem přesná odpověď na Váš dotaz a na web Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

14.4.2021        |        47 

K 1.9.2021 se chystáme revidovat ŠVP, hodláme připravit druhé vydání programu. Ráda bych se zeptala: 1) jaké datum platnosti máme v novém dokumentu uvést (platnost původního byla od 1.9.2009). Bylo by možné toto? \"Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 2. vydání Verze platná od 1. 9. 2021 1.9.2021 ředitel školy …\" 2) mohou se podle této nové verze vzdělávat od 1.9.2021 žáci ve všech ročnících?

Posíláme odpovědi na vaše dotazy. 1) odpověď: Uvedení data by mělo být jednoznačné. Předpokládáme, že vydáváte nový dokument proto, že v něm jsou oproti předchozímu ŠVP změny, minimálně ty, které jej uvádí do souladu s upraveným RVP ZV z letošního roku. Proto doporučujeme věc nekomplikovat a uvést platnost dokumentu od 1. 9. 2021. S podpisem […]

31.3.2021        |        606 

Nerozumím čl.3 v Opatření ministra – zahájit vzdělávání od 1.9.2023 ve všech ročnících 1. stupně a od 1.9.2024 ve všech ročnících 2. stupně. V předmětu informatika se bude jednat o postupné zavádění – např. od 1.9.2022 v 6. roč, od 1.9. 2023 v 6. a 7. roč. atd. Abychom učili informatiku k 1.9.2024 ve všech ročnících 2. stupně, museli bychom začít v 6. roč. ihned od 1.9.2021. Můžete mi to prosím upřesnit?

Nové ŠVP se musí zavádět v souladu se zásadami stanovenými pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu v kapitole 11 Rámcového vzdělávacího programu. Tam se mimo jiné uvádí, že úpravy a změny ŠVP mohou být inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností nebo změn ve škole samotné, případně změnami, které uvedou do souladu ŠVP a RVP. […]

31.3.2021        |        36 

K probíhajícím úpravám ŠVP mám dva dotazy: 1) Přejdeme-li na nové ŠVP od 1.9. 2021 zahrnující informatiku pro 6. třídu a všechny úpravy dle nového ŠVP, bude na 2. stupni logicky platit pro nastupující 6. třídu. 7. – 9. třída by měla dojet buď staré nebo a to je naše otázka – mohla by \"jet\" podle nového s tím, že by k němu byl schválen dodatek, který by reflektoval, že předchozích 6 let se učili podle jiného ŠVP, tj. neměli tolik hodin informatiky apod? 2.) Jak má správně takový dodatek k ŠVP? Jakou má mít podobu, povinné údaje, strukturu? Lze někde najít nějaký vzorový, případně počítáte s zveřejněním nějakých \"vzorových\"?

Dobrý den, posíláme odpovědi na Vaše dotazy. ad 1) Váš postup by byl v pořádku v obou případech, neboť změny ŠVP neprobíhají z vlastní iniciativy školy, ale změny v RVP. Pokud bude k ŠVP přiložen dodatek, může škola začít podle nového ŠVP už od 1. 9. 2021. ad 2) Kapitola 11 RVP VZ v tomto […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798