Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

29.6.2023        |        2081 

Je možné v rámci využití 16 disponibilních hodin určených pro 1. stupeň použít tyto hodiny např. pouze pro 1. – 4. ročník? Samozřejmě s přihlédnutím k zachování max. týdenní hodinové dotace na ročník. Jsme malotřídní škola pro první stupeň ZŠ. Ve školním roce 2023/2024 nebudeme otvírat 5. ročník, nemáme žádné žáky do tohoto ročníku. Mohou mít žáci 1. ročníku jednou týdně 6. vyučovací hodinu? Plánujeme zařadit do rozvrhu hodinu kariérového poradenství. 

Využití disponibilní časové dotace je zcela v kompetenci ředitele školy. Lze je tedy využít pouze pro 1.-4. ročník (za podmínky zachování maximální týdenní hodinové dotace pro jednotlivé ročníky). Je ale třeba vzít v úvahu, že pokud v 1.-4. ročníku využíváte maximální počet hodin stanovený RUP (22-22-26-26) otevírali byste v budoucnu 5. ročník, nemůžete disponibilní časovou […]

22.6.2023        |        251 

Dobrý den, máme žáka, který z důvodu dlouhodobé nemoci nechodil do školy a nemáme u něj z několika předmětů podklady pro hodnocení. Na vysvědčení bude mít z těchto předmětů ve 2. pololetí nehodnocen. Rodiče nyní přišli s tím, že by chtěli požádat o opakování ročníku ze zdravotních důvodů, že to bylo doporučeno i odborným lékařem. Můžeme v tomto případě upustit od dodatečného hodnocení žáka nejdéle do 30. 9. (podle § 52, odst. 3) a rovnou povolit opakování ze zdravotních důvodů?

Hodnocení na konci pololetí a povolení žádosti o opakování ročníku ze zdravotních důvodů jsou 2 odlišné procesy a nelze z jednoho vyvozovat nečinnost v druhém. Hodnocení žáka je tedy nutné dokončit v souladu s právním předpisem, tedy stanovit náhradní termín pro hodnocení. Paralelně je možné se zabývat rozhodování o žádosti o opakování ze zdravotních důvodů.

17.5.2023        |        792 

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda na vysvědčení základní školy speciální můžeme žáka hodnotit známkou , nebo musíme použít slovní hodnocení? Děkuji 

V aktuálně platném RVP ZŠS je na str. 8 v kapitole 2.3 uvedeno: „Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně“ s odkazem na § 51 odst. 4 školského zákona. Odkaz na RVP ZŠS: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2483/ramcovy_vzdelavaci_program_pro_zakladni_skolu_specialni.pdf Vyjímáme ze školského zákona § 51 (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků): (1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798