Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

2.2.2023        |        39 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se uvádí na vysvědčení, když druhý cizí jazyk, který náš žák na základě ŠPZ neabsolvuje píše. Uvádí se tam ten předmět a jen se proškrtne? Zároveň má místo druhého cizího jazyka nasazen podle doporučení ŠPZ předmět speciálně pedagogické péče. Děkuji za odpověď. 

Pokud žák předmět Druhý cizí jazyk vůbec neabsolvuje, protože je nahrazen jiným předmětem, pak se na vysvědčení vůbec nepíše. Pro hodnocení předmětu speciálně pedagogické péče platí: Z charakteru předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP) jako podpůrného opatření plyne, že není vhodné standardně doporučovat souhrnné hodnocení výsledků vzdělávání v tomto předmětu na vysvědčení. Souhrnné hodnocení na vysvědčení […]

17.1.2023        |        306 

Může předsedu maturitní komise vykonávat učitel praktického vyučování s 30letou praxí , který získal odbornou kvalifikaci v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů střední školy? 

Funkci předsedy zkušební maturitní komise podle § 80 školského zákona může vykonávat ten, kdo má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích  předmětů nebo učitele odborných předmětů střední školy, a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně pět let. Podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, získává učitel odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích i […]

17.1.2023        |        17 

Dobrý den, prosím jaký test (a kde ho najdu) NPI zajistilo ke zjišťování jazykové úrovně dětí – cizinců v mateřské škole? Děkuji Vám.

Pro povinné předškolní vzdělání NPI ČR vytvořilo Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, které je podkladem pro poskytování jazykové podpory dětem s OMJ v mateřské škole. Při poskytování jazykové podpory by měla mateřská škola vycházet z tematických oblastí, které kurikulum obsahuje. Kurikulum obsahuje vše, co by dítě s OMJ mělo ovládnout V […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798