16.9.2022        |        338 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kolik je v běžné třídě povolený maximální počet dětí s PO2, resp. s PO3. Ve třídě je asistentka pedagoga (NFN na dítě s PO3). Dítě s PO3 je 1, celkový počet dětí je 22. Kolik je maximální doporučený (povolený) počet dětí s PO2 v dané třídě? Děkuji

Dle § 17 odst. 1 vyhlášky č.27/2016 Sb.o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se může ve třídě, oddělení nebo studijní skupině vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálně vzdělávacích potřeb žáků. Vyhláška č. […]

14.9.2022        |        123 

Vážení, dovoluji se na obrátit na Vás s dotazem, zda musí střední škola ohlásit (registrovat) na MŠMT (a případně v jaké sekci) zařazení nového studijního programu (RVP) nebo zda stačí tuto informaci pouze uvést při tvorbě ŠVP. Škola například vyučuje v programu 65-41-L/01 Gastronomie a chtěla by zavést nový příbuzný program v nástavbovém studiu. Jaké musí splnit zákonné ohlašovací požadavky pro MŠMT pro zavedení nového studijního programu?

To, jaké obory vzdělání bude každá škola nabízet a vzdělávat dle nich je podchyceno v Rejstříku škol a školských zařízení.  O zapsání každého dalšího oboru vzdělání se musí žádat a žádost se nejdříve posílá (do konce září pro školní rok následující) odboru školství příslušného krajského úřadu. K této žádosti vydá KÚ stanovisko, které musí být […]

22.7.2022        |        1442 

Chtěla jsem se zeptat, na předmět Výchova ke zdraví – zda je nutné mít ho jako povinný předmět nebo ho lze plnit v jiných předmětech? A pokud ano, jak dostanu RVP ZV výstupy do daného předmětu v programu INSPIS. 

Povinné jsou při tvorbě ŠVP minimální časové dotace uváděné pro dané vzdělávací obory v rámcovém učebním plánu RVP ZV a očekávané výstupy vymezené ve vzdělávacích oborech. O tom, jaký vyučovací předmět bude zařazen do učebního plánu ŠVP, rozhoduje škola. Z výše uvedeného vyplývá: – nemusí být vytvořen samostatný vyučovací předmět Výchova ke zdraví (či jinak […]

30.6.2022        |        678 

Dobrý den chtěl bych se zeptat na náplň práce Asistenta pedagoga, který má nastoupit k žákovi do 1. třídy. Dle doporučení poradny by rozsah jeho přímě pedagogické činnosti měl být 30 hodin, ale rozsah výuky dle rozvrhu třídy je 22 hodin. Co by měl tedy AP ve zbývajících hodinách dělat, aby naplnil rozsah požadované PPČ ? A druhá část dotazu, jak lze řešit situaci na II. stupni, kde v různých ročnících máme dva žáky s AP v rozsahu 20 hodin, z toho PPČ je 18 hodin. Logicky zaměstnáme jednoho AP a tyto dvě 1/2 úvazku složíme (mít 2 AP na 2X 1/2 úvazku mi příjde jako holý nesmysl) = 36 hodin PPČ. Rozvrhy v těchto třídách ovšem čítají 32 hodin. Jak máme tedy dle poradny zajistit požadovaný rozsah PPČ ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Asistent pedagoga na základě rozhodnutí ředitele školy může hodiny přímé pedagogické činnosti nad rozsah výuky prvního ročníku realizovat i mimo tuto vymezenou dobu výuky. Příkladem takových činností může být podpora žáka při jeho účasti v aktivitách organizovaných školou mimo dobu vyučování (doučování, kroužky organizované školou, školní družina atd.). 2) Pokud školské poradenské zařízení doporučilo […]

15.6.2022        |        647 

Dobrý den, mám několik dotazů: 1. Je v pořádku, že podle revidovaného ŠVP začneme učit na naší škole od 1. 9. 2022 a to tak, že novou INF budeme realizovat v 4. až 7. ročníku, 8. a 9. ročník chceme nechat \“doběhnout\“ podle starého učebního plánu, tzn. bez INF. Podmínka, že se celý 2. stupeň začne učit podle revidovaného ŠVP od 1. 9. 2024, bude dle mého splněna. 2. Revidované ŠVP máme v úmyslu vydat jako novu verzi ŠVP platnou od 1. 9. 2022 pro celou školu. Součástí této nové verze našeho ŠVP bude i \“dobíhající\“ učební plán pro již zmiňovaný 8. a 9. ročník + k tomu vysvětlení, pro které ročníky a v jakém školním roce zmiňovaný plán platí. Je to takto možné? Rádi bychom se vyhnuli situaci, kdy budeme mít na škole dvě verze ŠVP. 3. K dokumentaci žáka: Je v pořádku, že v dokumentaci žáka bude uvedeno, že žák byl vzdělávaný podle ŠVP, který byl platný od 1. 9. 2012 a najednou se tam objeví, že je vzděláván podle ŠVP, který bude platný od 1. 9. 2022? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den, k otázkám postupně: 1) Ano, je to v pořádku. 2) Vydání nové verze je v pořádku, je však zbytečné a zmatečné do něj včleňovat starý, dobíhající učební plán (a osnovy). Zcela stačí a je v pořádku, když k novému ŠVP přiložíte jednoduchou stránku se sdělením, že v tom a tom školním roce se […]

15.6.2022        |        35 

Dobrý den, od září 2022 přecházíme na nové ŠVP s rozšířenou informatikou a současně s tím děláme i změny v učebním plánu v jiných předmětech. Abychom sladili starý a nový ŠVP potřebujeme na jeden rok přechodné ŠVP. Na školením nám říkali, že je možné stručně sepsat jen to, co se v učivu, školních výstupech bude lišit od nového ŠVP pouze na jednu stranu A4 a přiložit jako dodatek nového ŠVP. Je to tak správně? A je možné mít v tomto přechodovém roce i jiný učební plán (než byl ve starém i novém ŠVP)? – Například: letošní 6.roč. absolvoval psaní všemi deseti podle starého plánu v 6. třídě, ale podle nového tento předmět posouváme do 7. roč. – měli by ho tedy znovu. My jim ale místo toho chceme přidat hodinu matematiky, protože měli v 6. roč. o hodinu M méně, než bude podle nového. Je to možné nebo musíme tuto hodinu M navíc dát třeba formou semináře? Stejný problém máme i v 8. roč. s hodinovou dotací dalšího cizího jazyka, protože přecházíme z formátu 2+2+2 na 3+3. Letošní sedmáci by tedy měli 8 hodin němčiny, my bychom ale potřebovali u nich \“dohnat\“ např. ČJ a pracovní výchovu. Můžeme u přechodového roku změnit ŠUP? Předešlá koordinátorka ŠVP u nás na škole mi říkala, že to nelze a že musíme toto učivo dobrat v těchto předmětech – např., že v jedné hodině NJ se budou učit učivo českého jazyka. – to mi přijde zvláštní. Jak to máme vyřešit? Děkuji mnohokrát za odpověď.

Dobrý den, úpravou RVP ZV z roku 2021 se změnilo i ustanovení kapitoly 11, která mimo jiné popisuje i postup při přechodu na nový ŠVP z důvodů inovací, které popisujete. V RVP ZV je uvedeno: „Inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností z realizace ŠVP nebo změn ve škole samotné (na základě hodnocení podmínek, průběhu a […]

15.6.2022        |        26 

Prosím o informaci, kde je uveřejněno Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2021). Nejlépe odkaz ke stažení \“Opatření…\“

Požadovaná text je k dopozici na stránklách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-informatika

15.6.2022        |        63 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam zapsat v InspIS ŠVP (zcela nově vytvořený) postupný náběh (v roce 2022/23 se ve 4., 6. a 7. ročníku se bude vyučovat podle nového ŠVP, v 5., 8. a 9. ročníku podle současného ŠVP) – do poznámek pod učebním plánem?

Možné řešení je, že v InspIS ŠVP budete mít původní (dobíhající verzi) vašeho ŠVP a nově vytvořenou verzi ŠVP (v souladu s RVP ZV verze 2021). Náběh popíšete v samostatném dokumentu, kde pro jednotlivé školní roky popíšete, které ročníky se v daném školním roce budou vzdělávat podle dobíhajícího ŠVP a které podle nového ŠVP. Uvedete […]

13.6.2022        |        121 

Dobrý den, chci se zeptat zda je ŠVP ZV-LMP totéž jako ŠVP ZV s minimálními výstupy? Tvoříme nový vzdělávací program a nenašli jsme v učitelském sboru v tomto shodu. Máme žáky s ment. postižením a v jejich doporučeních ŠPZ je u některých uvedeno vzdělávání dle LMP, u některých dle min. výstupů – byť mají stejné diagnózy i stupně PO. Jak jsme zjistili ani v širší pdg. obci není v tomto jednoznačný názor. Děkuji 

Ano, vzdělávací program označovaný před rokem 2016 jako „příloha RVP ZV – LMP“ je v současné době nahrazen mimimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ) v textu RVP ZV. V obsahu MDÚ jsou oproti „příloze“ ale dohledatelné některé změny.

13.6.2022        |        17 

Dobrý den, existuje nějaký metodický pokyn při přestupu nesprávně zařazeného žáka (např. ze 4. až 7. ročníku) ze základní školy zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ, vzdělávajícího se podle RVP ZV s minimálními výstupy, na běžnou základní školu s RVP ZV? Jak by měly SPC a základní školy v takovém případě postupovat? Děkuji

Přestup žáka ze školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona je vždy realizován podle možností a potřeb žáka na základě speciálně pedagogické i pedagogické diagnostiky. Žákovi s LMP i nadále bude s největší pravděpodobností doporučeno podpůrné opatření, které spočívá v úpravě výstupů ze vzdělávání. Lze předpokládat, že tato úprava bude korespondovat s minimální doporučenou […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798