29.6.2023        |        2080 

Je možné v rámci využití 16 disponibilních hodin určených pro 1. stupeň použít tyto hodiny např. pouze pro 1. – 4. ročník? Samozřejmě s přihlédnutím k zachování max. týdenní hodinové dotace na ročník. Jsme malotřídní škola pro první stupeň ZŠ. Ve školním roce 2023/2024 nebudeme otvírat 5. ročník, nemáme žádné žáky do tohoto ročníku. Mohou mít žáci 1. ročníku jednou týdně 6. vyučovací hodinu? Plánujeme zařadit do rozvrhu hodinu kariérového poradenství. 

Využití disponibilní časové dotace je zcela v kompetenci ředitele školy. Lze je tedy využít pouze pro 1.-4. ročník (za podmínky zachování maximální týdenní hodinové dotace pro jednotlivé ročníky). Je ale třeba vzít v úvahu, že pokud v 1.-4. ročníku využíváte maximální počet hodin stanovený RUP (22-22-26-26) otevírali byste v budoucnu 5. ročník, nemůžete disponibilní časovou […]

22.6.2023        |        251 

Dobrý den, máme žáka, který z důvodu dlouhodobé nemoci nechodil do školy a nemáme u něj z několika předmětů podklady pro hodnocení. Na vysvědčení bude mít z těchto předmětů ve 2. pololetí nehodnocen. Rodiče nyní přišli s tím, že by chtěli požádat o opakování ročníku ze zdravotních důvodů, že to bylo doporučeno i odborným lékařem. Můžeme v tomto případě upustit od dodatečného hodnocení žáka nejdéle do 30. 9. (podle § 52, odst. 3) a rovnou povolit opakování ze zdravotních důvodů?

Hodnocení na konci pololetí a povolení žádosti o opakování ročníku ze zdravotních důvodů jsou 2 odlišné procesy a nelze z jednoho vyvozovat nečinnost v druhém. Hodnocení žáka je tedy nutné dokončit v souladu s právním předpisem, tedy stanovit náhradní termín pro hodnocení. Paralelně je možné se zabývat rozhodování o žádosti o opakování ze zdravotních důvodů.

17.5.2023        |        792 

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda na vysvědčení základní školy speciální můžeme žáka hodnotit známkou , nebo musíme použít slovní hodnocení? Děkuji 

V aktuálně platném RVP ZŠS je na str. 8 v kapitole 2.3 uvedeno: „Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně“ s odkazem na § 51 odst. 4 školského zákona. Odkaz na RVP ZŠS: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2483/ramcovy_vzdelavaci_program_pro_zakladni_skolu_specialni.pdf Vyjímáme ze školského zákona § 51 (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků): (1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první […]

10.5.2023        |        325 

Dobrý den, má školní metodik prevence zákonem daný nárok na snížený počet hodin přímé vyučovací činnosti, popř. o kolik a jakým ustanovením? Děkuji

Školní metodik prevence nemá podle § 133 zákoníku práce nárok na snížení přímé pedagogické činnosti, má nárok na specializační příplatek při splnění podmínek vyplývajících z Nařízení Vlády č. 75/2005 Sb.

27.4.2023        |        338 

Dobrý den, pracujeme na revizi ŠVP podle nového RVP a ráda bych se zeptala, zda je k dispozici i novější manuál než Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání z roku 2005. Potřebovali bychom vědět, jaké části jsou v ŠVP pro základní školy závazné. Děkuji za pomoc.

Nový ucelený manuál pro tvorbu ŠVP nebyl vytvořen. Existují pouze dílčí ukázky úpravy ŠVP, např. úprava vyučovacího předmětu podle nového vzdělávacího oboru Informatika na základě metodických textů na webu Informatické myšlení. Co je v současnosti závazné a co doporučené v ŠVP, je uvedeno v poslední verzi RVP ZV schválené v roce 2021 RVP_ZV_2021_word.docx (live.com) v kapitole 11.1 Struktura ŠVP pro základní […]

20.4.2023        |        170 

Dobrý den, je možné vyhovět rodiči, který pro své dítě v osmém ročníku žádá o individuální vzdělávání v jednom předmětu? Děkuji Jana Jankovičová

•Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Z § 41 možnost individuálního vzdělávání v jednom předmětu nevyplývá. •MŠMT k individuálnímu vzdělávání vydalo informace a metodická doporučení, z jehož obsahu rovněž vyplývá, […]

11.4.2023        |        267 

Pěkný den. Přes Ředitelský modul jsem evidoval další zaměstnance školy, aby se mohli hlásit na semináře. Teď to nějak nemohu najít. Jak postupovat? Děkuji za odpověď. 

Dobrý den, přihlásit nového zaměstnance na vzdělávací program můžete po výběru programu z nabídky a u něj tlačítka Přihlásit se. Na výběr jsou standardně možnosti přihlášení přes ředitelský modul školy (po přihlášení pak zelený odkaz „Vytvořit a přihlásit nového účastníka“) nebo se může přihlásit sám přes účastnický modul – na některé vzdělávání v rámci projektových programů je […]

6.4.2023        |        175 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se mohu zúčastnit vašich webinářů jakožto studentka pedagogické fakulty? Vzhledem k mému oboru mě nejvíce zajímají webináře vztahující se k předmětům český a anglický jazyk. Ve formuláři pro přihlášení na takto zaměřený webinář je podmínkou vyplnění organizace/školy, na které působím. Já ale zatím na žádné škole neučím. Děkuji za odpověď. 

Dobrý den, pokud jste studentka vysoké školy, u bezplatných programů, i v rámci projektů, se můžete registrovat pod touto školou. Ve výběru pracovních pozic/funkcí/předmětů stačí zvolit „Jiné“ a přihláška by měla projít.  

30.3.2023        |        178 

Je potřeba nainstalovat nějaký program před začátkem webinářů? Děkuji

Dobrý den,       záleží o jaký webinář/ v jakém projektu se jedná. Většina webinářů NPI se koná na platformě Zoom nebo Teams. Většina z nich nevyžaduje stažení aplikace, lze  webinář sledovat přes webové rozhraní. O konkrétních technických záležitostech by vás měl garant webináře informovat min. 1 den předem.

23.3.2023        |        222 

Dobrý den, vystudovala jsem VŠ nepedagogického zaměření, dodělala jsem si DPS – učitelství odborných předmětů na SŠ, ovšem ráda bych v budoucnu učila na základní nebo střední škole všeobecně-vzdělávací předměty. Můj dotaz tedy zní, jak si dodělat kvalifikaci, aby byla vyhovující pro tuto oblast? Děkuji.

Na Vámi níže vznesený dotaz uvádíme, že jste získala kvalifikaci učitelky 2. stupně ZŠ na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících a o zm. někt. zák., ve znění pozd. předp., tím, že jste absolvovala magisterské vzdělání „studiem v akreditovaném magisterském stud. programu studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798